Zoals elk jaar zal het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap een special issue publiceren met artikelen die tijdens het Etmaal 2018 gepresenteerd zijn.

Auteurs die hun gepresenteerde onderzoek willen publiceren in het special issue kunnen hun manuscript indienen bij de redactie van het tijdschrift. De procedure verloopt dus niet meer via de Etmaal-organisatie. Dit betekent dat je geen full paper hoeft in te dienen via Easychair maar dat je je manuscript direct kunt indienen bij het tijdschrift (o.v.v. special issue Etmaal 2018) door een mail te sturen naar: tvc@uva.nl

De deadline voor het indienen van het manuscript is vrijdag 16 maart 2018. Op basis van de reviews zal een selectie worden gemaakt voor het special issue. Mocht het manuscript positieve reviews ontvangen maar vanwege “ruimtegebrek” niet in het special issue passen dan kan het manuscript gepubliceerd worden in een regulier issue.

Voor meer informatie en de auteursrichtlijnen zie de website: https://www.tijdschriftvoorcommunicatiewetenschap.nl

Marieke Fransen (Hoofdredacteur)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s